Solutions Overheid

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben altijd bereid om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen. Tot ziens! Bas Kemper

Interesse?

Wat doet Solutions Overheid

Steeds meer bedrijven gaan projectmatig werken of passen een projectmatige methodiek toe. Vanuit de drive om een project te (helpen) voltooien is het een mooie uitdaging om met behulp van kennis, kunde en flexibiliteit de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Door een doelgerichte en flexibele aanpak gecombineerd met enthousiasme, drive en doelmatige communicatie worden de gestelde doelen gerealiseerd. Uit reacties van klanten blijkt dat deze aanpak zeer gewaardeerd wordt. Daarom heb ik besloten om Solutions Overheid te starten om (publieke) organisaties te helpen met het realiseren van projectresultaten.

Uw partner voor

projectmanagement en

-ondersteuning

Na jarenlange ervaring, onder meer als leidinggevende, heb ik in 2004 besloten om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en ben zelfstandig ondernemer geworden. Ongetwijfeld zal mijn familie achtergrond (MKB ondernemers) een rol hierbij gespeeld hebben. Vanaf 2004 heb ik zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector (commerciële) projecten of opdrachten uitgevoerd of heb daaraan meegewerkt. De rol die ik binnen een project vervul, kan zowel als manager of als ondersteunend/uitvoerend zijn. Altijd vanuit de MKB werkwijze: aanpakken en resultaten boeken! Op mijn LinkedIn pagina kunt u mijn werkzaamheden en achtergrond uitgebreid terugvinden. Vanzelfsprekend wil ik mijzelf graag in een vrijblijvend gesprek voorstellen.

KLUSSEN

Notuleren bijeenkomsten actualisering Groengordel Soesterkwartier (gemeente Amersfoort) Opstellen advies(rapport) t.b.v. gehele keten van transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht (provincie Utrecht) Literatuuronderzoek doen als onderdeel van marktverkenning ‘werende en verjagingstechnieken ganzen in het buitengebied’ (provincie Utrecht)

PROJECTEN EN ERVARING

Projectteam aanbesteding Dierennoodhulp Amersfoort 2023-2027 (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris groen beheer Park Randenbroek e.o. (gemeente Amersfoort) Directievoering RAW bestek (mandelig) groen onderhoud (stichting Stadstuin Amersfoort) Procesbegeleiding aanbesteding Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (gemeente Amersfoort) Ondersteuning (beheerorganisatie) bestuur van (stichting Stadstuin Amersfoort) Procesbegeleiding aanbesteding Straatnaam- en verkeersborden (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris Dierenwelzijn (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris Startbijeenkomst 'Opvang en transport van dieren in nood' (provincie Utrecht) Projectmedewerker TOP- verdrogingsbestrijding (provincie Utrecht) Projectsecretaris Natura 2000 (provincie Utrecht)

Solutions Overheid

De Meern (Utrecht)

Contact opnemen

Bas Kemper De Milan Viscontilaan 46 3453 TB DE MEERN T. 030-2681848 M. 06-46630490 E. info@solutions-overheid.nl

BAS KEMPER

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Ik ben altijd bereid om in een persoonlijk gesprek uw wensen en de mogelijkheden te bespreken. U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen. Tot ziens! Bas Kemper

Interesse?

Steeds meer bedrijven gaan projectmatig werken of passen een projectmatige methodiek toe. Vanuit de drive om een project te (helpen) voltooien is het een mooie uitdaging om met behulp van kennis, kunde en flexibiliteit de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Door een doelgerichte en flexibele aanpak gecombineerd met enthousiasme, drive en doelmatige communicatie worden de gestelde doelen gerealiseerd. Uit reacties van klanten blijkt dat deze aanpak zeer gewaardeerd wordt. Daarom heb ik besloten om Solutions Overheid te starten om (publieke) organisaties te helpen met het realiseren van projectresultaten.

Uw partner voor

projectmanagement en

-ondersteuning

Solutions Overheid
Na jarenlange ervaring, onder meer als leidinggevende, heb ik in 2004 besloten om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en ben zelfstandig ondernemer geworden. Ongetwijfeld zal mijn familie achtergrond (MKB ondernemers) een rol hierbij gespeeld hebben. Vanaf 2004 heb ik zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector (commerciële) projecten of opdrachten uitgevoerd of heb daaraan meegewerkt. De rol die ik binnen een project vervul, kan zowel als manager of als ondersteunend/uitvoerend zijn. Altijd vanuit de MKB werkwijze: aanpakken en resultaten boeken! Op mijn LinkedIn pagina kunt u mijn werkzaamheden en achtergrond uitgebreid terugvinden. Vanzelfsprekend wil ik mijzelf graag in een vrijblijvend gesprek voorstellen.

KLUSSEN

Notuleren bijeenkomsten actualisering Groengordel Soesterkwartier (gemeente Amersfoort) Opstellen advies(rapport) t.b.v. gehele keten van transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht (provincie Utrecht) Literatuuronderzoek doen als onderdeel van marktverkenning ‘werende en verjagingstechnieken ganzen in het buitengebied’ (provincie Utrecht)

PROJECTEN EN ERVARING

Projectteam aanbesteding Dierennoodhulp Amersfoort 2023- 2027 (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris groen beheer Park Randenbroek e.o. (gemeente Amersfoort) Directievoering RAW bestek (mandelig) groen onderhoud (stichting Stadstuin Amersfoort) Procesbegeleiding aanbesteding Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (gemeente Amersfoort) Ondersteuning (beheerorganisatie) bestuur van (stichting Stadstuin Amersfoort) Procesbegeleiding aanbesteding Straatnaam- en verkeersborden (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris Dierenwelzijn (gemeente Amersfoort) Projectsecretaris Startbijeenkomst 'Opvang en transport van dieren in nood' (provincie Utrecht) Projectmedewerker TOP- verdrogingsbestrijding (provincie Utrecht) Projectsecretaris Natura 2000 (provincie Utrecht)

Contact opnemen

Bas Kemper De Milan Viscontilaan 46 3453 TB DE MEERN T. 030-2681848 M. 06-46630490 E. info@solutions-overheid.nl

Solutions Overheid